Welkom bij het Centrum Nederland voor de World Transformation Movement!

Dit Centrum is door Annemieke Akker en Hendrik Riksen opgericht om mensen in Nederland en België te ondersteunen bij de groei van hun begrip en waardering van de wetenschappelijke verklaring van de Menselijke Conditie, gepresenteerd in het boek FREEDOM: The End Of The Human Condition (VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie) door Jeremy Griffith.

Onze planeet heeft wanhopig behoefte aan de verzoenende en transformerende verklaring van de menselijke conditie die gepresenteerd wordt in VRIJHEID. Het begrip heeft de kracht om de mensheid te redden en het leven van alle mensen te transformeren tot een schitterende staat, vrij van de kwelling van de menselijke conditie.

 • Tekening door Jeremy Griffith van man die het boek Freedom omhoog houdt - World Transformation Movement afbeelding

  “Deze verklaring van de Menselijke Conditie is iets dat we niet voor onszelf konden houden, en dus vonden we dat we een Nederlands WTM Centrum moesten beginnen.”

  Hendrik Riksen, mede-oprichter van het WTM Centrum Nederland

 • Omslag van VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie, door Jeremy Griffith, gratis beschikbaar van de World Transformation Movement - HumanCondition.com

  Vrijheid gratis lezen
  (Nu nog in Engels)

 • Jeremy Griffith’s tedere tekening van het archetypische beeld van de Madonna en het kind - World Transformation Movement afbeelding

  “De informatie, gepresenteerd in VRIJHEID is waar en ZAL een einde maken aan alle pijn en lijden, en vrede naar de Aarde brengen.”

  Annemieke Akker, mede-oprichtster van het WTM Centrum Nederland

Ir. Annemieke Akker is biologe, afgestudeerd aan de Landbouw Hogeschool Wageningen (nu Wageningen University & Research). Zij heeft gewerkt als redactrice en vertaalster van wetenschappelijke papers en boeken, en later van metafysisch werk, samen met haar man, Hendrik Riksen, die heeft gewerkt als application development manager in engineering plastics.

Lees de transcriptie

De serie Freedom Essay's

Deze serie werd ontwikkeld om mensen te helpen toegang te krijgen tot de fabelachtige nieuwe getransformeerde wereld die zich voor alle mensen opent nu het begrijpen van de menselijke conditie is gevonden. Terwijl deze essay’s alle hoofdonderwerpen in VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie behandelen, voorzien ze in een gemakkelijke manier om VRIJHEID te lezen in schitterend geïllustreerde te behappen porties. De eerste 4 essays zijn bijzonder belangrijk en nuttig en zijn de sleutel om alles te begrijpen en op te lossen!

De volledige serie Freedom Essay’s is in het Engels beschikbaar op de hoofd WTM website op HumanCondition.com.

De Nederlandse vertaling van de transcripties van de eerste 4 essay’s en essay 14 zijn hieronder beschikbaar:

 • Transformeer Jouw Leven En Red De Wereld

  Transformeer Jouw Leven En Red De Wereld (Transform Your Life And Save The World) is een samenvatting van VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie. Dit boek van spectaculaire wereldreddende WAARHEID over menselijk gedrag zal zo diepgaand bevrijdend, opluchtend en transformerend zijn voor je leven dat het misschien het enige is dat je hoeft te lezen.

  DOWNLOAD DE PDF

 • Transformeer jouw leven en red de wereld by Jeremy Griffith - World Transformation Movement
 • Elephant in Living Room line drawing by Jeremy Griffith - World Transformation Movement image
 • "Dit boek heeft de menselijke conditie opgelost en ik wist niet eens dat het een probleem was dat moest worden opgelost!"

  Annemieke Akker, biologe, vertaalster & redactrice

WTM Wereld Netwerk

Naast het oorspronkelijke WTM Centre in Sydney, Australia, worden over de hele wereld World Transformation Movement Centra opgericht om het nu wanhopig benodigde totaal opluchtende en totaal verklarende biologische begrip van de onderliggende kwestie van het hele menselijke leven van onze getroebleerde menselijke conditie naar iedereen te helpen brengen.

Bezoek de WTM’s Transformation page om meer te weten te komen over de formatie van deze Centra, of krijg toegang tot de volgende voorbeelden van websites van WTM Centra door hieronder op hun afbeelding te klikken.

WTM Social Media Bulletins

Blader door onze verschillende Social Media-feeds en klik op een bericht om meer te lezen. Kijk ook, like en deel.

Nieuws van WTM Nederland

FEBRUARI 2020

Annemieke and Hendrik hebben een geweldige bijeenkomst gehad met de oprichters van het WTM Centrum Zwitserland, Christoph and Birthe. Het was een zeer vruchtbare en inspirerende uitwisseling van ervaringen met Jeremy’s werk en het werk van de WTM om het naar de mensen te brengen.

WTM Switzerland founders, Christoph and Birthe, and WTM Netherlands founders, Annemieke and Hendrik

Jeremy Griffith’s vermogen om waarheidsgetrouw over de menselijke conditie na te denken liet hem ten slotte de psychologie achter de politiek correcte cultuur van Links verklaren, wat het inzicht is dat wanhopig nodig is geweest om de krankzinnigheid van Links te ontkrachten. Dit artikel is 'viral' gegaan.
Lees het artikel hier.

The Spectator article by Jeremy Griffith

De woede van links, verklaard

Jeremy Griffith

In een recent artikel in de Spectator Australia en daaropvolgende interviews met Alan Jones en Graham Richardson, vatte ik samen dat ‘eucalyptussen verbrandingsovens uit de hel zijn’ en zei dat we moeten overwegen om wat van onze eucalyptusbossen te vervangen door een soort die niet is aangepast aan vuur – wat overzees al gebeurt, zoals Rebecca Weisser meldde, ‘In Portugal en Spanje begint men de eucalyptusbossen te rooien, zeggende “Deze zijn te gevaarlijk, we willen ze niet”’

Maar niet iedereen is geïnteresseerd in een rationele analyse. Zoals Jones zei: “Na de Canberra branden zei Jon Stanhope, Hoofd Minister van de ACT, dat we moeten stoppen met het planten van inheemse planten omdat zij een vuur-val zijn. Wel, dat was het einde van Jon Stanhope – “uit hier niet zulke antireligieuze opvattingen”!’

Dus ons bosbeheer komt neer op hoe irrationeel ‘religieus’ fanatisme van Linkse boomknuffelaars te bestrijden. Sterker nog, overal waar we kijken in de wereld hebben we te maken met dit probleem van ‘hoe de irrationaliteit van de in toenemende mate dolle Marxistische, politiek correcte cultuur te bestrijden?’

Welnu, als eerlijk biologisch denken tot de kern kon komen van het probleem van eucalyptussen – “het verhaal vertellen dat helemaal nog nooit is verteld’, zoals Jones zei – zou dergelijk denken dan ook het probleem van de krankzinnigheid van Links ten slotte op kunnen lossen? Ik denk het wel.

Als Jones, zoals vele anderen, de term ‘religie’ gebruikt om de cultuur van Politiek Correct links te beschrijven, laten ze een onderliggende waarheid zien, die is dat wanneer wij mensen een zaak oppakken die ons ons goed doet voelen, het zo’n astronomische opluchting kan brengen naar de extreme onzekerheid, veroorzaakt door de gekwelde, door ‘goed en kwaad’ getroffen zogeheten menselijke conditie dat onze gehechtheid aan die zaak kostbaarder wordt voor ons dan welk rationele argument dan ook dat Plato, Darwin en Einstein met elkaar gecombineerd ons zouden kunnen brengen!

De psychoanalist Jordan Peterson herkende dit in zijn reactie op Q&A vorig jaar op de vraag over de gehechtheid aan klimaat-isme toen hij zei: ‘Mensen hebben dingen in hun persoonlijk overzicht [reikwijdte van ervaring] die moeilijk zijn om mee om te gaan en die zij vermijden en de manier waarop zij deze gewoonlijk vermijden is door een pseudo-moralistische houding aan te nemen jegens grootschalige maatschappelijke problemen, om goed te lijken voor hun vrienden en buren.

Dus is wat er echt aan de hand is, eigenlijk opluchting van de menselijke conditie tegen elke prijs. De menselijke conditie is de echte kwestie – en aangezien de menselijke conditie 50 jaar lang de focus van mijn werk als bioloog is geweest, zou ik de volgende inzichten willen bijdragen.

Eerst een beschrijving van wat de menselijke conditie nou eigenlijk is.

De wetenschapper Blaise Pascal spelde de ware gruwel van de tegenstrijdige aard of conditie van onze soort uit toen hij schreef: ‘Wat een chimaera [veelzijdig wezen] is dan de mens! Wat een nieuwigheid, wat een monster, wat een chaos, wat een tegenstrijdigheid, wat een wonder! Rechter aller dingen, imbeciele worm van de aarde, bewaarplaats van de waarheid, een riool van onzekerheid en dwaling, de glorie en het uitschot van het universum!’ Shakespeare was even onthullend over de paradoxale aard van de menselijke conditie toen hij schreef: ‘Wat een portret toch is een man!! Hoe edel in de rede! Hoe oneindig in talent!...In actie hoe als een engel! In bevattingsvermogen hoe als een god! De schoonheid van de wereld! Het toonbeeld der dieren! En toch, voor mij, wat is deze kwintessens van stof? De mens verheugt mij niet.’

Deze buitengewone dichotomie waar Pascal en Shakespeare over geschreven hebben, is wat de menselijke conditie is. Wij mensen belichamen deze extreme ‘contradictie’ van het zijn van het meest briljant slimme schepsel, degene die ‘god’-‘achtig’ in ons ‘oneindig’ ‘talent’ van ‘rede’ en ‘vrees’ is, en zich toch gedraagt op de ogenschijnlijk volstrekt niet-slimme ‘monster[lijke]’, ‘imbeciele worm van de aarde’, ‘riool van onzekerheid en dwaling’, ‘uitschot van het universum’ ‘kwintessens van stof’ manier. Niet alleen zijn wij competitief, agressief en zelfzuchtig wanneer de idealen van het leven zo duidelijk zijn om coöperatief, liefdevol en onzelfzuchtig te zijn, wij zijn feitelijk de meest gemene, meest kwaadaardige soort die er is, een soort die maar al te goed in staat is om pijn, lijden en vernedering toe te brengen.

En trachten om de waarheid van de mate van onze tegenstrijdige aard onder ogen te zien terwijl wij deze niet konden verklaren is absoluut ondraaglijk geweest. Zoals de psychoanalyticus Carl Jung zei over proberen de confrontatie aan te gaan met onze ogenschijnlijke ‘monster[lijke], ‘schuim van het universum’ conditie: ‘Wanneer deze [onze schaduw] verschijnt...ligt het voor een man zeer binnen de grenzen van mogelijkheid om het relatieve kwaad van zijn aard te herkennen, maar is het een zeldzame en verpletterende ervaring voor hem om in het gezicht van het absolute kwaad te staren’!

Ja, de komiek Rod Quantock maakte geen grap toen hij zei: ‘Denken kan je in vreselijke neerwaartse spiralen van twijfel brengen’. Albert Camus overdreef de kwestie ook niet toen hij schreef: ‘Beginnen te denken is beginnen te worden ondermijnd’; noch deed T.S. Eliot dat toen hij schreef: ‘de menselijke soort kan niet zoveel werkelijkheid verdragen’.

Dus is het geen wonder dat het vinden van een zaak om ons ons goed te laten voelen over onszelf, ons astronomische opluchting kan brengen, ook al gaat zulk escapisme ten koste van rationeel, verstandig, waarheidsgetrouw denken! Maar dat is de fundamentele uitdaging van het zijn van een mens - die verleiding weerstaan en doorgaan met de heroïsche reis van de mensheid om kennis, uiteindelijk zelfkennis, het verzoenende begrijpen van de ogenschijnlijk gebrekkige menselijke conditie te vinden, wat feitelijk het enige is dat een einde zal maken aan de onzekerheid van die conditie en een zuiver vreedzame, liefdevolle wereld teweegbrengt. Zoals de historicus Jacob Bronowski het samenvatte aan het einde van zijn geprezen televisie serie uit 1970, The Ascent of Man: ‘Kennis is onze bestemming. Zelfkennis, eindelijk de [menselijke conditie beschrijvende] ervaring van de kunsten en de verklaringen van de wetenschap bij elkaar brengend, wacht ons.’

Dus dat is de eerste linker-vleugel-cultuur-vernietigende verduidelijking die het begrijpen van de menselijke conditie mogelijk maakt – dat terwijl de rechtervleugel de heroïsche queeste van de mensheid naar begrijpen heeft voortgezet, Links aan de verleiding van het najagen van opluchting heeft toegegeven en die totaal belangrijke speurtocht heeft gestaakt.

De tweede verduidelijking is zo mogelijk zelfs nog ernstiger – die is dat Linkse mensen de speurtocht naar begrijpen niet alleen maar hebben opgegeven, zij werken het vinden ervan actief tegen. Dit komt omdat hun favoriete voel-je-goed zaak van er dogmatisch op aandringen dat iedereen voldoet aan PC, Marxistisch coöperatieve en onzelfzuchtige principes, de vrijheid van expressie onderdrukt die nodig is om kennis te vinden, uiteindelijk het begrijpen van onszelf, wat het enige is dat onze onzekere conditie kan beëindigen en daadwerkelijk een coöperatieve en liefdevolle wereld teweeg kan brengen.

Karl Marx had het zo bij het verkeerde eind toen hij schreef: ‘De filosofen hebben de wereld alleen maar verschillend geïnterpreteerd; het punt is [niet om de wereld te begrijpen, maar] om haar te veranderen’. Met ‘haar te veranderen’ bedoelde Marx om de wereld gewoon coöperatief of sociaal of gemeenschappelijk gedrag op te leggen, maar hij had het verkeerd omdat het hele ‘punt’ en verantwoordelijkheid van het zijn van een bewust wezen is om onze wereld en onze plaats daarin te begrijpen, uiteindelijk om verlossend en transformerend begrijpen van onze verdeeldheid-zaaiende menselijke conditie te vinden.

Wij mensen hebben begrijpen van onszelf nodig, niet geestloze, antwoordloze, in een dwangbuis stoppende, dogmatische discipline van ons gedrag. Wij moeten ons een weg naar geestelijke gezondheid kunnen denken, niet het nadenken staken en ons enkel als hersendode robots gedragen. Wij bewust denkende mensen hebben hersenvoedsel nodig, geen hersenverdoving. Wij hebben antwoorden nodig. Onszelf ont-breinen, denken opgeven, enkel dogmatisch opleggen dat iedereen goed en ‘correct’ is, is frauduleus en brengt ons nergens; bovendien blokkeert het de totaal belangrijke speurtocht naar kennis en leidt de mensheid daardoor rechtstreeks naar extinctie.

Links is diepgaand regressief, niet ‘progressief’ waar zij zichzelf graag misleid voor houdt. Dogma is niet het medicijn, het is het vergif. Het is eigenlijk de rechtervleugel die de heroïsche speurtocht van de mensheid naar kennis voortzet, die moreel superieur is, niet Links.

Ja, we kunnen Greta Thurnberg ten slotte duidelijk uitleggen waarom haar beroemde vermaning eigenlijk ‘helemaal verkeerd’ is, en niet ‘volwassen genoeg’ en ‘ons tekort doet’.

Nietzsche vatte dit allemaal samen toen hij schreef: ‘Er zijn altijd veel ziekelijke mensen geweest onder hen die fabels verzinnen en naar God [idealiteit] verlangen: ze hebben een woedende haat voor de verlichte man en voor de jongste der deugden: eerlijkheid...Puurder en eerlijker spreekt het gezonde lichaam, perfect en stevig gebouwd: en het spreekt over de betekenis van de aarde [om de waarheid onder ogen te zien en op een dag begrijpen van de menselijke conditie te vinden]...Jullie zijn nog niet vrij, jullie speuren nog steeds naar vrijheid. Jullie speurtocht heeft jullie vermoeid...Maar, met mijn liefde en hoop smeek ik jullie: wijs de held in je ziel niet af! Houd je hoogste hoop heilig!...Oorlog [tegen de onderdrukking door dogma] en moed hebben meer grootse dingen gedaan dan liefdadigheid.’; en ‘Er komt een tijd in de historie van een cultuur dat deze zo pathologisch zacht wordt dat zij de kant van de ergste vijand kiest [dogma]…en het “progressie” noemt.’

Mededogen en vriendelijkheid jegens diegenen die lijden of minder geluk hebben is zeer belangrijk maar zoals Nietzsche zei, we moeten onze ‘hoogste hoop’ ‘heilig houden’ van het bereiken van ‘de zin’ van ons bestaan van het vinden van ‘verlichtend’ begrijpen van onszelf.

Ik hoop dat de lezer www.humancondition.com zal bezoeken en zal overwegen of de biologische verklaring van de menselijke conditie die daar gepresenteerd wordt, het volledig verantwoorde, menselijk-ras-transformerende, ‘vrijheid’-van-de-menselijke-conditie-‘hoogste hoop’-bereikende begrijpen is dat nu zo wanhopig nodig is in de wereld.

Jeremy Griffith is een Australische bioloog en oprichter van de World Transformation Movement zonder winstoogmerk

(Vertaling door Annemieke Akker en Hendrik G. Riksen van het artikel door Jeremy Griffith van ‘The fury of the left, explained’, verschenen in de Spectator Australia, 5 februari 2019)

NOVEMBER 2019

Annemieke Akker heeft hard gewerkt om de Freedom Essay’s 1-4 en 14 te vertalen na haar absoluut briljante inspanning om — met de onmisbare en onophoudelijke hulp van haar man en mede-oprichter van het Nederlandse WTM Centrum Hendrik Riksen — de Nederlandse versie van bioloog Jeremy Griffith’s boek Transformeer jouw leven en red de wereld (download de PDF) te produceren. Hun onvermoeibare enthousiasme voor deze wereldreddende informatie is een inspiratie!

 • Annemieke Akker working on her computer translating the Freedom Essays
 • Print-out page with thumbnails of Freedom Essays by Jeremy Griffith